Phần mềm quản lý nhân viên trong cửa hàng dễ dàng, tiết kiệm thời gian

Phần mềm quản lý nhân viên trong cửa hàng dễ dàng, tiết kiệm thời gian. Chương trình hỗ trợ quản lý danh sách nhân viên của cửa hàng và danh sách nhân viên được phép truy cập vào cơ sở thông tin. Có thể cấp cho nhân viên thẻ đăng ký, mà nhờ đó xác định quyền truy cập đến chức năng của quầy thu ngân. Hỗ trợ thẻ đăng ký bằng mã từ và mã vạch

Quản lý cửa hàng có thể lập kế hoạch thời gian làm việc của phiên thu ngân và lập danh sách nhân viên của mỗi phiên thu ngân. 

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận