Quản lý thông tin hàng hóa đơn giả với phần mềm bán hàng

Việc quản lý cửa hàng thời trang được dựa trên nhiều tiêu chí với số lượng và tính chất đặc thù hơn so với việc quản lý các ngành hàng khác như việc quản lý về đặc tính của sản phẩm… Việc quản lý đó cần được tự động hóa trên phần mềm với 1 số gợi ý về tính năng giải pháp cần đáp ứng:

  • Theo dõi thông tin hàng hóa chi tiết: tên gọi, mã hiệu, đơn vị tính, nước xuất xứ…
  • Quản lý theo đặc tính: kích thước, màu sắc, chất liệu…
  • Quản lý hàng hóa theo mã vạch…
  • Cho phép theo dõi hàng hóa với nhiều đơn vị tính, hệ số quy đổi từ đơn vị tính này sang đơn vị khác.
  • Cho phép thiết kế khuôn in mã vạch và hỗ trợ in mã vạch sản phẩm.
  • Tính năng thiết lập chính sách giá linh động, cho phép người dùng thiết lập theo mong muốn.

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận